LANONANA SAMPANA BENELUX 11 MAY 2019 tao Bruxelles

LANONANA SAMPANA BENELUX 11 MAY 2019 tao Bruxelles

22 mars 2019 Non

“Izay mitambatra vato, Izay misaraka fasika”

“Ny vorona manadino ny akany nahafoizany, ny valala no mahafoy ny tany nihaviany, fa ny Malagasy tsy mba manadino velively ny tanindrazany, ary manaja sy mankamamy ny tenindrazany.”

Tontosa an-tsakany sy an-davany ny lanonana telo sosona nataon’ny sampana Benelux tao Bruxelles ny ASABOTSY 11 MEY 2019, teo ambany fiahian-dRtoa Filoha manerantany Hanitra ANDRIAMBOAVONJY notronin’ny Birao Foibe : ny Mpiandraiki-draharaha Atoa Alfred Rabibisoa , ny Talen’ny serasera Rtoa Ratovonarivo Sahondra ary ny  Talen’ny fampianarana sy fikarohana ivelan’ny nosy Atoa Rakotomavo Tafika. Natrehan’ny Mpiandraki-draharahan’ny Masoivoho Malagasy Atoa RICHARD NORBERT Ibrahim ihany koa .

Notanterahina tamin’izany ny :

-Fianianan’ny Filohan-tSampana Benelux Atoa Rasoamanana Hery sy fanolorana ny birao vaovao

-Famoahana sy fandraisana ho mpikambana ny andiany Sandratra

-Fanasaloran-damba ny Andiany Fanamby.

Niantomboka tamin’ny fiaraha-nisakafo atoandro ny fotoana, narahin’ny lanonana manara-penitra ary nofaranana tamin’ny alim-pandihizana. Nafana dia nafana tokoa ny lanonana.

 

« 1 de 2 »